Samanta Karavella

Samanta Karavella InstaBiography

Samanta Karavella

First Name: Samanta
Last Name: Karavella
Full Name: Samanta Karavella
Nationality: Albanian
Date of Birth: July 9, 1990
Place of Birth: Tirana, Albania
Hair Color: Black
Eye Color: Brown

Samanta Karavella Instagram – @samantaofficial

Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-18
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-6

Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-17

Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-16

Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-15
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-14

Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-13
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-12
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-11
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-10
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-9
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-8
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-5
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-7
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-4
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-3
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography-2
Samanta-Karavella-Wallpapers-Insta-Biography

, ,